Vindenergi

Kontaktformular    Privatlivsindstillinger og cookies

 

Vindenergi

Vindenergi er en af de mest udbredte former for vedvarende energi i Danmark. Samtidig er vindenergi den vedvarende energiform, der er kommet længst i forhold til at være konkurrencedygtig  over for andre energiformer. Vindmøller kan opstilles både på land og offshore, dvs. på havet.

i dag stammer mere end en tredjedel af den samlede danske elproduktion fra vindmøller, og samtidig er det et opstille vindmøller på land en af de billigste måder at udvide elproduktionen på.

Dermed spiller vindenergi en vigtig rolle i omstillingen af energisystemet, som skal sikre, at Danmark i 2050 er uafhængig af fossile brændsler.

Vindmøller bliver fremmet via pristillæg til den elektricitet, der afregnes som leveret til det kollektive elforsyningsnet og i visse tilfælde også via nettoafregningsordninger. Formålet med disse ordninger er at øge udbygningen med vedvarende energi og dermed bidrage til at opfylde de danske miljø- og klimamål.
KVA-VIND A/S

Få hjælp til ansøgning om opstilling og tilskud til husstandsvindmøller.

Billede lånt fra KVA Vind A/S

Energistyrelsen informerer om:

Fremme af vindmøller

Energistyrelsen informerer om:

Tilskudsordninger

Wikipedia

Teknologien bag

 

OPSAT PÅ SAMSØ
OPSAT PÅ SAMSØ
OPSAT PÅ SAMSØ