Trykprøvning

Kontaktformular  Privatlivsindstillinger og cookies

 

Trykprøvning / Blower Door test

Hvorfor skal man teste et nyt hus ?

Siden 1/4/2006 har det været et lovkrav i bygningsreglementet, at nye huses tæthed skal kontrolleres og godkendes, inden man flytter ind. For at teste tætheden udføres en såkaldt “Blower Door test”.

Jf. Bygningsreglementet 2015 skal kommunerne kræve tæthedsprøver ved 10 % af alle nyopførte huse. Ved alle bygninger, der opføres som bygningsklasse 2020, stilles der krav om dokumentation af klimaskærmens tæthed. Trykprøvning skal foretages af en uvildig, kvalificeret tryktester.

Hvis du selv bygger et nyt hus, gælder samme regler og det er dit ansvar at sørge for, at huset er tæt. Køber du derimod af et typehusfirma, er det firmaet, der sørger for at få testen udført, inden du overtager huset.

Der er flere grunde til at dit hus bør være tæt:

  • Hvis huset er utæt, slipper varmen ud, fx omkring vinduer, døre og ved samlinger mellem bygningsdele. Dette medfører varmetab og dårlig komfort, fordi kold udeluft presse ind gennem klimaskærmen og varm luft suges ud. dermed skal du bruge mere energi for at bibeholde en passende temperatur
  • I et meget utæt hus vil der være træk, og desuden vil gulv og vægge føles kolde på overfladen. Det gælder også selv om huset er velisoleret.
  • En utæt klimaskærm kan medføre skader på dit hus, især hvis luften har et højt vandindhold, som dermed kan give fugtophobning i konstruktionerne. Det kan skabe gode betingelser for skimmelsvamp og råd, som nedbryder især organiske bygningsdele som fx trækonstruktioner.

Hvordan udføres en Blower Door test ?

  • En dør afmonteres og erstattes med en maskine, som ligner en dør af et materiale, der ligner teltdug, hvori en ventilator er indbygget. Det er vigtigt at den særlige dør er tætsluttet og lufttæt omkring hullet.
  • Ved hjælp af ventilatoren blæses luft ind i huset, så der skabes et overtryk. Efterfølgende anvendes ventilatoren  igen – blot at der denne gang dannes et undertryk i huset. Trykforskellene ved overtrykket og undertrykket medfører, at luft både trænger ind og ud gennem sprækker og andre utætheder.
  • På grund af trykforskellene, som ventilatoren frembringer, er det muligt at måle flowet, altså mængden af luft som strømmer ud af huset inden for en given tidsperiode. Dermed kan man angive en værdi for lufttætheden for huset. Værdien angives i liter pr sekund pr kvadratmeter.  

Det er et lovkrav at husets tæthed angives ud fra gennemsnittet af luftflowet for både det overtryk og det undertryk der frembringes

Kan en Blower Door test udføres på ældre huse?

Det kan i nogle tilfælde være en god ide at få udført en Blower Door test på et ældre hus. Eksempelvis hvis varmeregningen er relativt stor  i forhold til etagearealet. Dit forbrug af varme kan godt være stort, selvom dit hus er godt isoleret, fordi varmen siver ud gennem utætheder.

Blower Door testen viser dog kun, hvor utæt huset er  og ikke selve placeringen af utæthederne. Derfor er det ofte nødvendigt at supplere testen med en termografisk undersøgelse eller lignende, for at få kortlagt hvor huset er utæt.

Kilde: Bolius.dk

Klimaskærm

Det, der adskiller en bygning ude fra inde, ydervægge, døre og vinduer. 

Bygningsklasse 2020

Læs lovgivningen